Wikipedia:Auteursrechten

 • overzicht beheerpagina's
  pagina's met betrekking tot wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen
  • vijf zuilen
  • wat wikipedia niet is
  • toch een paar regels
  • conventies
  • neutraal standpunt
  • geen origineel onderzoek
  • verifieerbaarheid
  • omtrent levende personen
  • spellinggids
   • het benoemen van een pagina
   • taalunie
   • nederlandstalige titels
   • belgisch-nederlands
   • nederlands-nederlands
   • transliteratie- en transcriptiegids
   • buitenlandse geografische namen
  • alfabetiseren
  • bronvermelding
   • referenties en voetnoten
  • wanneer extern linken
  • wetgeving:
   • auteursrechten
   • beleid voor gebruik van media
   • privacybeleid
  • wikiquette
   • ga uit van goede wil
   • geen persoonlijke aanvallen
   • koel blijven
   • conflictafhandeling
   • wat je niet moet doen
  • richtlijnen voor moderatoren
  • kwaliteitsverbetering
   • vermijd holle frasen

  zie ook artikelen bewerken
  zie ook regels en richtlijnen

  zie wp:aut

  als je tekst schrijft voor wikipedia, dan plaats je deze daarmee zowel onder de tekst van de licentie) als onder de gnu-licentie voor vrije documentatie (gfdl of gnu/fdl). eenvoudig gezegd houdt dit in dat iedereen vrij is om de tekst op elke willekeurige wijze te gebruiken en verder te verspreiden, op voorwaarde dat dat ook weer onder de cc-by-sa en/of gnu/fdl plaatsvindt, en met (eventueel gedeeltelijke) bronvermelding. mocht je hiermee problemen hebben, dan adviseren we je niet aan wikipedia mee te werken.

  door het plaatsen van materiaal verlies je niet je auteursrechten! je kunt je materiaal dus verder ook nog op andere manieren verspreiden (op andere sites plaatsen, verkopen, uitgeven ...). het herroepen van het vrijgeven van je materiaal is evenwel niet mogelijk.

  al het materiaal dat je voor wikipedia schrijft (of anderszins hebt gecreëerd), plaats je dus onder deze licentie. daarnaast kan je ook door anderen geschreven materiaal opnemen maar alleen als je daar het recht toe hebt. in het algemeen is dat het geval als:

  • het materiaal in het publiek domein is (dat wil zeggen vrij van auteursrechten);
  • het materiaal al onder de creative commons naamsvermelding-gelijkdelen-licentie (cc-by-sa) valt;
  • het materiaal onder de cc-by-sa én gnu/fdl-licentie valt (bijvoorbeeld materiaal dat je vertaalt van een andere wikipedia);
  • het materiaal valt onder een van de licenties, die is goedgekeurd voor free cultural works, zoals de creative commons naamsvermelding-licentie (cc-by).

  let op: materiaal dat alléén onder de gnu/fdl (gfdl) valt kan níet worden gebruikt in wikipedia.[1]

  in deze gevallen wordt de oorspronkelijke licentie niet veranderd, zo blijft een tekst die in het publiek domein valt in het publieke domein, ook als ze hier wordt opgenomen. in deze gevallen moet aangegeven worden wie het auteursrecht heeft. de gebruiksvoorwaarden zeggen:

  "u gaat ermee akkoord dat als u tekst importeert onder een cc-by-sa-licentie die naamsvermelding vereist, u de auteur(s) op een redelijke wijze moet vermelden. waar een dergelijke naamsvermelding gewoonlijk wordt uitgevoerd via een verwijzing naar een geschiedenispagina (zoals bij het binnen wikimedia kopiëren van teksten), is het voldoende om naamsvermelding te geven in de bewerkingssamenvatting, die bij het importeren van tekst is opgenomen in de paginageschiedenis. "
  "het is echter van belang dat u de publieke domein status onder de wetgeving van de verenigde staten als ook voor de wetgeving in andere landen bevestigt zoals vereist op de specifieke projecteditie. wanneer u inhoud uit het publieke domein bijdraagt, garandeert u dat het materiaal zich daadwerkelijk in het publieke domein bevindt, en gaat u akkoord met het op de correcte wijze daarvan labelen."
 • materiaal dat niet onder de cc-by-sa en gfdl valt
 • hoe lang is een werk beschermd?
 • als iemand vrijgegeven tekst publiceert op wikipedia
 • als iemand overneemt van wikipedia
 • als iemand iets vrij wil geven voor wikipedia
 • zie ook

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Zie WP:AUT

Als je tekst schrijft voor Wikipedia, dan plaats je deze daarmee zowel onder de tekst van de licentie) als onder de GNU-licentie voor vrije documentatie (GFDL of GNU/FDL). Eenvoudig gezegd houdt dit in dat iedereen vrij is om de tekst op elke willekeurige wijze te gebruiken en verder te verspreiden, op voorwaarde dat dat ook weer onder de CC-BY-SA en/of GNU/FDL plaatsvindt, en met (eventueel gedeeltelijke) bronvermelding. Mocht je hiermee problemen hebben, dan adviseren we je niet aan Wikipedia mee te werken.

Door het plaatsen van materiaal verlies je niet je auteursrechten! Je kunt je materiaal dus verder ook nog op andere manieren verspreiden (op andere sites plaatsen, verkopen, uitgeven ...). Het herroepen van het vrijgeven van je materiaal is evenwel niet mogelijk.

Al het materiaal dat je voor Wikipedia schrijft (of anderszins hebt gecreëerd), plaats je dus onder deze licentie. Daarnaast kan je ook door anderen geschreven materiaal opnemen maar alleen als je daar het recht toe hebt. In het algemeen is dat het geval als:

Let op: materiaal dat alléén onder de GNU/FDL (GFDL) valt kan níet worden gebruikt in Wikipedia.[1]

In deze gevallen wordt de oorspronkelijke licentie niet veranderd, zo blijft een tekst die in het publiek domein valt in het publieke domein, ook als ze hier wordt opgenomen. In deze gevallen moet aangegeven worden wie het auteursrecht heeft. De Gebruiksvoorwaarden zeggen:

"U gaat ermee akkoord dat als u tekst importeert onder een CC-BY-SA-licentie die naamsvermelding vereist, u de auteur(s) op een redelijke wijze moet vermelden. Waar een dergelijke naamsvermelding gewoonlijk wordt uitgevoerd via een verwijzing naar een geschiedenispagina (zoals bij het binnen Wikimedia kopiëren van teksten), is het voldoende om naamsvermelding te geven in de bewerkingssamenvatting, die bij het importeren van tekst is opgenomen in de paginageschiedenis. "
"Het is echter van belang dat u de publieke domein status onder de wetgeving van de Verenigde Staten als ook voor de wetgeving in andere landen bevestigt zoals vereist op de specifieke Projecteditie. Wanneer u inhoud uit het publieke domein bijdraagt, garandeert u dat het materiaal zich daadwerkelijk in het publieke domein bevindt, en gaat u akkoord met het op de correcte wijze daarvan labelen."