Wikipedia:Belgisch-Nederlands

 • overzicht beheerpagina's
  pagina's met betrekking tot wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen
  • vijf zuilen
  • wat wikipedia niet is
  • toch een paar regels
  • conventies
  • neutraal standpunt
  • geen origineel onderzoek
  • verifieerbaarheid
  • omtrent levende personen
  • spellinggids
   • het benoemen van een pagina
   • taalunie
   • nederlandstalige titels
   • belgisch-nederlands
   • nederlands-nederlands
   • transliteratie- en transcriptiegids
   • buitenlandse geografische namen
  • alfabetiseren
  • bronvermelding
   • referenties en voetnoten
  • wanneer extern linken
  • wetgeving:
   • auteursrechten
   • beleid voor gebruik van media
   • privacybeleid
  • wikiquette
   • ga uit van goede wil
   • geen persoonlijke aanvallen
   • koel blijven
   • conflictafhandeling
   • wat je niet moet doen
  • richtlijnen voor moderatoren
  • kwaliteitsverbetering
   • vermijd holle frasen

  zie ook artikelen bewerken
  zie ook regels en richtlijnen

  de nederlandse taal kent verschillende versies. de bedoeling van wikipedia is om met respect voor ieders eigenheid een duidelijke en begrijpbare taal te hanteren die iedereen kan begrijpen.

  hieronder staat een lijst van woorden, uitdrukkingen en constructies die tot het belgisch-nederlands behoren, die met andere woorden bijna alleen in vlaanderen gebruikt worden en in het noordelijke deel van het taalgebied (met name nederland) niet of amper gebruikt en mogelijk niet begrepen worden. zij zullen wellicht voor verwarring of onduidelijkheid zorgen bij een niet onbelangrijk deel van de lezers van deze nederlandstalige wikipedia. het verdient dan ook aanbeveling in deze gevallen een alternatief te gebruiken dat in het hele taalgebied begrepen wordt, zoals aangedragen in deze lijst.

  onderstaande lijst kan zowel belgen als nederlanders helpen om elkaar beter te begrijpen. een soortgelijke lijst bestaat voor het nederlands-nederlands.

  een en ander betekent overigens niet dat elke belg altijd belgisch-nederlandse woorden en uitdrukkingen gebruikt. de hieronder in het vet weergegeven woorden en uitdrukkingen worden in (vrijwel) het hele taalgebied, dus ook belgiƫ, begrepen en gebruikt.

  een volledige lijst en nog veel meer taaltips zijn te vinden bij taaldatabanken, beheerd door vrt-taaladviseur ruud hendrickx.

  zie lijst van belgisch-nederlandse woorden voor de lijst.

  merge-arrows.svg   deze woorden moeten nog bekeken worden en dan verplaatst worden naar lijst van belgisch-nederlandse woorden
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r
 • s
 • t
 • u
 • v
 • w
 • x
 • y
 • z

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

De Nederlandse taal kent verschillende versies. De bedoeling van Wikipedia is om met respect voor ieders eigenheid een duidelijke en begrijpbare taal te hanteren die iedereen kan begrijpen.

Hieronder staat een lijst van woorden, uitdrukkingen en constructies die tot het Belgisch-Nederlands behoren, die met andere woorden bijna alleen in Vlaanderen gebruikt worden en in het noordelijke deel van het taalgebied (met name Nederland) niet of amper gebruikt en mogelijk niet begrepen worden. Zij zullen wellicht voor verwarring of onduidelijkheid zorgen bij een niet onbelangrijk deel van de lezers van deze Nederlandstalige Wikipedia. Het verdient dan ook aanbeveling in deze gevallen een alternatief te gebruiken dat in het hele taalgebied begrepen wordt, zoals aangedragen in deze lijst.

Onderstaande lijst kan zowel Belgen als Nederlanders helpen om elkaar beter te begrijpen. Een soortgelijke lijst bestaat voor het Nederlands-Nederlands.

Een en ander betekent overigens niet dat elke Belg altijd Belgisch-Nederlandse woorden en uitdrukkingen gebruikt. De hieronder in het vet weergegeven woorden en uitdrukkingen worden in (vrijwel) het hele taalgebied, dus ook Belgiƫ, begrepen en gebruikt.

Een volledige lijst en nog veel meer taaltips zijn te vinden bij Taaldatabanken, beheerd door VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx.

Zie Lijst van Belgisch-Nederlandse woorden voor de lijst.

Merge-arrows.svg   Deze woorden moeten nog bekeken worden en dan verplaatst worden naar Lijst van Belgisch-Nederlandse woorden