Wikipedia:Buitenlandse geografische namen

 • overzicht beheerpagina's
  pagina's met betrekking tot wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen
  • vijf zuilen
  • wat wikipedia niet is
  • toch een paar regels
  • conventies
  • neutraal standpunt
  • geen origineel onderzoek
  • verifieerbaarheid
  • omtrent levende personen
  • spellinggids
   • het benoemen van een pagina
   • taalunie
   • nederlandstalige titels
   • belgisch-nederlands
   • nederlands-nederlands
   • transliteratie- en transcriptiegids
   • buitenlandse geografische namen
  • alfabetiseren
  • bronvermelding
   • referenties en voetnoten
  • wanneer extern linken
  • wetgeving:
   • auteursrechten
   • beleid voor gebruik van media
   • privacybeleid
  • wikiquette
   • ga uit van goede wil
   • geen persoonlijke aanvallen
   • koel blijven
   • conflictafhandeling
   • wat je niet moet doen
  • richtlijnen voor moderatoren
  • kwaliteitsverbetering
   • vermijd holle frasen

  zie ook artikelen bewerken
  zie ook regels en richtlijnen

  blauwe vink deze pagina beschrijft een richtlijn op de nederlandstalige wikipedia. de tekst is algemeen aanvaard onder gebruikers en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. echter, de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. ook is er af en toe een uitzondering mogelijk. als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina.
  zie wp:bgn

  voor de basisprincipes van naamgeving, zie: wikipedia:het benoemen van een pagina.

  uitgangspunt bij het benoemen van een pagina in wikipedia is, dat de naam eenduidig, correct en gangbaar dient te zijn.

  van meet af aan was er discussie over de vraag of pagina's over een aardrijkskundige namen onder hun nederlandse of onder hun buitenlandse naam moeten worden aangemaakt. reeds in een vroeg stadium is binnen de nederlandstalige wikipedia gekozen voor het gebruik van de naam die in het nederlandse taalgebied het meest gangbaar is. dit is niet altijd de naam die ter plaatse geldt (endoniem). om discussie over individuele namen te voorkomen is vervolgens de taalunie in dit opzicht aangewezen als scheidsrechter. ofschoon niet iedereen de uitspraken van de taalunie onderschrijft, heeft de keus voor een externe autoriteit zijn waarde bewezen.

 • de taalunie-richtlijn
 • nederland en belgië
 • aandachtspunten bij endoniemen
 • uitzonderingen
 • doorverwijzingen

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Blauwe vink Deze pagina beschrijft een richtlijn op de Nederlandstalige Wikipedia. De tekst is algemeen aanvaard onder gebruikers en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. Echter, de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk. Als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina.
Zie WP:BGN

Voor de basisprincipes van naamgeving, zie: Wikipedia:Het benoemen van een pagina.

Uitgangspunt bij het benoemen van een pagina in Wikipedia is, dat de naam eenduidig, correct en gangbaar dient te zijn.

Van meet af aan was er discussie over de vraag of pagina's over een aardrijkskundige namen onder hun Nederlandse of onder hun buitenlandse naam moeten worden aangemaakt. Reeds in een vroeg stadium is binnen de Nederlandstalige Wikipedia gekozen voor het gebruik van de naam die in het Nederlandse taalgebied het meest gangbaar is. Dit is niet altijd de naam die ter plaatse geldt (endoniem). Om discussie over individuele namen te voorkomen is vervolgens de Taalunie in dit opzicht aangewezen als scheidsrechter. Ofschoon niet iedereen de uitspraken van de Taalunie onderschrijft, heeft de keus voor een externe autoriteit zijn waarde bewezen.