Wikipedia:Gewenste artikelen/Geneeskunde

Gewenste artikelen - Geneeskunde
Deze pagina bevat een lijst van artikelen die nog geschreven moeten worden over of gerelateerd aan het onderwerp Geneeskunde. Verplaats artikelen die opvallend mager zijn of dringend redactie nodig hebben naar Wikipedia:Dit kan beter/Geneeskunde. Deze lijst is opgenomen in Wikipedia:Gewenste artikelen en Portaal:Geneeskunde.

Hier verwijderde (want nieuw gemaakte) artikelen kunnen worden toegevoegd aan Portaal:Geneeskunde/Nieuwe artikelen.Gewenste artikelen staan op alfabet vermeld.


Accomoderende lensimplantaten (en) -Acuut stress-syndroom - Aducanumab (wd) -Allodynie (wd) -Atypie (en?) -Blootstellingskarakterisering (en) -Bunyaviridae (wd) -Carcinoïd (wd) -Cardiomegalie (wd|wb) -Cardiorespiratoire insufficiëntie -Cerebellaire abiotrofie (wd) -Cingulotomie (wd) -Coloboom (wd) -Complexe partiële aanval (wd) -Croscarmellose (en) -Cryostaat (wd) -Da Vinci (operatierobot) (en) -Defensieve geneeskunde (wd; hulpje) -Delavirdine (wd) - Disease mongering (wd) - Disequilibriumsyndroom (en) -Elementaire partiële aanval (wd) -Eurotransplant (wd) -Farmaceutische marketing (wd) -Fasciolopsis buski (wd) -Fenylefrine (wd) -Feliene panleukopenie of Kattenpanleukopenievirus (wd) - Flucytosine (wd) -FODMAP (wd -Gastroparese (wd) -Eric Griez (wd) -Gonadale dysgenesie (wd) -Groeihormoonbehandeling (wd) -Hersencyste (wd) -Hyposomatotropisme (wd) -ICD-9-CM (en) (classificatie van medische ingrepen volgens ICD-9) -ICD-10-PCS (en) (classificatie van medische ingrepen volgens ICD-10) -Inentingswet 1939 -Infundibulotomie (wd) - Intracraniële verwonding (wd) -Inwendig gebruik (wd) -Irritatie (wd) -Korrelcel (wd) -Lasik (wd) - Lauenstein-opname (en) -Lipidogram (wd) -Lithotripsie/Niersteenvergruizing (wd) -McCune-Albrightsyndroom (wd) -Mucormycose (wd) -NAPQI (en:N-acetyl-p-benzoquinone imine) - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie -Neerplastiek (wd) -Neovascularisatie (wd) - Neuronale ontwikkelingsstoornis (en) -Neuronavigatie (wd) - Nicotinische agonist (en) -Nosologie (classificatie van ziekten en aandoeningen) (wd) -Nulmeting (geneeskunde) (en) (inzake diagnostiek vóór de aanvang van een behandeling) -Oncovirus (wd) -Oromandibulaire dystonie (wd) - Overdiagnostiek (wd) -Overgevoeligheid (d:Q5958765) (is nu redirect naar Allergie, d:Q42982, dus iets heel anders) - Pendelbal (retractiele testikel) -hulpje) -Perichondritis (wd) -Pharmacopoea Batava -Phaeohyphomycosis een hypha-type gist-/schimmelinfectie (en) -Pillar pain (Nederlandse term mij niet bekend) -Postictale toestand (en) -Prediabetes (wd & wd) -Pseudo-allergie (is nu redirect) (de) -Radicaalholte - Radioallergosorbent-test of RAST (wd) -Reddingsdeken (wd) - Septische pest (wd) -Sporotrichose (wd) - Schedelnaad (wd) -Spongiosaplastiek (de) -Stembandmedianisatie - Syndroom van Bartter (wd) - Syndroom van Walker-Warburg (wd) -Systematische medicatie, Systematisch geneesmiddel of Systematische toediening (en|de) - Tiagabine (wd) -Tiltechnieken -Tumorvirologie -Ugo Cerletti (wd) -hulpje2(en) ) - Voorbijgaande globale amnesie (wd) -William Osler (wd) -Ziektegedrag (wd) -Ziekte van Grover (wd) -

()