Wikipedia:Kwaliteitsverbetering

 • overzicht beheerpagina's
  pagina's met betrekking tot wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen
  • vijf zuilen
  • wat wikipedia niet is
  • toch een paar regels
  • conventies
  • neutraal standpunt
  • geen origineel onderzoek
  • verifieerbaarheid
  • omtrent levende personen
  • spellinggids
   • het benoemen van een pagina
   • taalunie
   • nederlandstalige titels
   • belgisch-nederlands
   • nederlands-nederlands
   • transliteratie- en transcriptiegids
   • buitenlandse geografische namen
  • alfabetiseren
  • bronvermelding
   • referenties en voetnoten
  • wanneer extern linken
  • wetgeving:
   • auteursrechten
   • beleid voor gebruik van media
   • privacybeleid
  • wikiquette
   • ga uit van goede wil
   • geen persoonlijke aanvallen
   • koel blijven
   • conflictafhandeling
   • wat je niet moet doen
  • richtlijnen voor moderatoren
  • kwaliteitsverbetering
   • vermijd holle frasen

  zie ook artikelen bewerken
  zie ook regels en richtlijnen

  het doel van wikipedia is het maken van een uitgebreide vrije encyclopedie.

  kwaliteitsverbetering op wikipedia kan bijvoorbeeld inhouden: controleren van spellingsregels; maar ook, kwaliteitscontrole van de inhoud van artikels; komen alle onderwerpen gelijkmatig aan bod.

  het in orde houden van de spelling op de nederlandstalige wikipedia gebeurt tot op heden zonder veel expliciete structuur. maar misschien kan dit ook gezien worden als een onderdeel van een meer algemene aanpak van kwaliteitsverbetering?

 • hoe kunnen we kwaliteitsverbetering aanpakken?
 • verschillende kwaliteitsniveaus binnen wikipedia
 • verschillende pagina's voor artikelen waaraan wat verbeterd moet worden
 • projecten
 • wat anderen vinden van wikipedia
 • gebruik van sjablonen
 • zie ook

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Het doel van Wikipedia is het maken van een uitgebreide vrije encyclopedie.

Kwaliteitsverbetering op Wikipedia kan bijvoorbeeld inhouden: controleren van spellingsregels; maar ook, kwaliteitscontrole van de inhoud van artikels; komen alle onderwerpen gelijkmatig aan bod.

Het in orde houden van de spelling op de Nederlandstalige Wikipedia gebeurt tot op heden zonder veel expliciete structuur. Maar misschien kan dit ook gezien worden als een onderdeel van een meer algemene aanpak van kwaliteitsverbetering?