Wikipedia:Kwaliteitsverbetering

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Het doel van Wikipedia is het maken van een uitgebreide vrije encyclopedie.

Kwaliteitsverbetering op Wikipedia kan bijvoorbeeld inhouden: controleren van spellingsregels; maar ook, kwaliteitscontrole van de inhoud van artikels; komen alle onderwerpen gelijkmatig aan bod.

Het in orde houden van de spelling op de Nederlandstalige Wikipedia gebeurt tot op heden zonder veel expliciete structuur. Maar misschien kan dit ook gezien worden als een onderdeel van een meer algemene aanpak van kwaliteitsverbetering?