Wikipedia:Neutraal standpunt

 • overzicht beheerpagina's
  pagina's met betrekking tot wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen
  • vijf zuilen
  • wat wikipedia niet is
  • toch een paar regels
  • conventies
  • neutraal standpunt
  • geen origineel onderzoek
  • verifieerbaarheid
  • omtrent levende personen
  • spellinggids
   • het benoemen van een pagina
   • taalunie
   • nederlandstalige titels
   • belgisch-nederlands
   • nederlands-nederlands
   • transliteratie- en transcriptiegids
   • buitenlandse geografische namen
  • alfabetiseren
  • bronvermelding
   • referenties en voetnoten
  • wanneer extern linken
  • wetgeving:
   • auteursrechten
   • beleid voor gebruik van media
   • privacybeleid
  • wikiquette
   • ga uit van goede wil
   • geen persoonlijke aanvallen
   • koel blijven
   • conflictafhandeling
   • wat je niet moet doen
  • richtlijnen voor moderatoren
  • kwaliteitsverbetering
   • vermijd holle frasen

  zie ook artikelen bewerken
  zie ook regels en richtlijnen

  blauwe vink deze pagina beschrijft een richtlijn op de nederlandstalige wikipedia. de tekst is algemeen aanvaard onder gebruikers en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. echter, de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. ook is er af en toe een uitzondering mogelijk. als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina.
  zie wp:npov
  zie wp:ns
  zie wp:neu
  notendop deze pagina in een notendop: wikipedia-artikelen dienen onpartijdig te zijn, en dienen feiten, ideeën, en standpunten te presenteren, getrouw, in de juiste verhoudingen en zonder vertekening. dit geldt niet alleen voor wát er staat, maar ook voor hóé het er staat.

  het is een vereiste[1] op wikipedia dat artikelen geschreven worden vanuit een neutraal standpunt (neutral point of view of npov). dit wil zeggen door niet zelf een standpunt in te nemen maar door getrouw, in de juiste verhoudingen en zonder vertekening alle significante standpunten weer te geven die steun genieten in betrouwbare publicaties. om vanuit een "neutraal standpunt" te schrijven, dient een onderwerp van enige afstand, feitelijk (objectief), beschreven te worden, waarbij ook het taalgebruik niet gekleurd mag zijn.

  de pagina's "neutraal standpunt" ("npov"), "verifieerbaarheid", ("ver") en "geen origineel onderzoek" ("goo") beschrijven de kernprincipes waaraan de inhoud van wikipedia moet voldoen. ze vullen elkaar aan en kunnen niet afzonderlijk worden geïnterpreteerd. gebruikers doen er goed aan zich met al deze pagina's vertrouwd te maken. de op deze pagina's behandelde principes kunnen nooit opzij geschoven worden, zelfs niet bij consensus.

 • uitleg van het beoogde neutrale standpunt
 • in de juiste verhoudingen
 • tips
 • omgaan met problemen rondom het neutrale standpunt
 • geschiedenis
 • zie ook
 • noten

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Blauwe vink Deze pagina beschrijft een richtlijn op de Nederlandstalige Wikipedia. De tekst is algemeen aanvaard onder gebruikers en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. Echter, de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk. Als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina.
Zie WP:NPOV
Zie WP:NS
Zie WP:NEU
Notendop Deze pagina in een notendop: Wikipedia-artikelen dienen onpartijdig te zijn, en dienen feiten, ideeën, en standpunten te presenteren, getrouw, in de juiste verhoudingen en zonder vertekening. Dit geldt niet alleen voor wát er staat, maar ook voor hóé het er staat.

Het is een vereiste[1] op Wikipedia dat artikelen geschreven worden vanuit een neutraal standpunt (neutral point of view of NPOV). Dit wil zeggen door niet zelf een standpunt in te nemen maar door getrouw, in de juiste verhoudingen en zonder vertekening alle significante standpunten weer te geven die steun genieten in betrouwbare publicaties. Om vanuit een "neutraal standpunt" te schrijven, dient een onderwerp van enige afstand, feitelijk (objectief), beschreven te worden, waarbij ook het taalgebruik niet gekleurd mag zijn.

De pagina's "Neutraal standpunt" ("NPOV"), "Verifieerbaarheid", ("VER") en "Geen origineel onderzoek" ("GOO") beschrijven de kernprincipes waaraan de inhoud van Wikipedia moet voldoen. Ze vullen elkaar aan en kunnen niet afzonderlijk worden geïnterpreteerd. Gebruikers doen er goed aan zich met al deze pagina's vertrouwd te maken. De op deze pagina's behandelde principes kunnen nooit opzij geschoven worden, zelfs niet bij consensus.