Wikipedia:Richtlijnen voor moderatoren

 • overzicht beheerpagina's
  pagina's met betrekking tot wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen
  • vijf zuilen
  • wat wikipedia niet is
  • toch een paar regels
  • conventies
  • neutraal standpunt
  • geen origineel onderzoek
  • verifieerbaarheid
  • omtrent levende personen
  • spellinggids
   • het benoemen van een pagina
   • taalunie
   • nederlandstalige titels
   • belgisch-nederlands
   • nederlands-nederlands
   • transliteratie- en transcriptiegids
   • buitenlandse geografische namen
  • alfabetiseren
  • bronvermelding
   • referenties en voetnoten
  • wanneer extern linken
  • wetgeving:
   • auteursrechten
   • beleid voor gebruik van media
   • privacybeleid
  • wikiquette
   • ga uit van goede wil
   • geen persoonlijke aanvallen
   • koel blijven
   • conflictafhandeling
   • wat je niet moet doen
  • richtlijnen voor moderatoren
  • kwaliteitsverbetering
   • vermijd holle frasen

  zie ook artikelen bewerken
  zie ook regels en richtlijnen

  groene vink dit is een pagina waarvan de inhoud 'vast' ligt. inhoudelijke wijzigingen aan deze pagina mogen alleen met instemming van de wikipedia-gemeenschap gebeuren. opmerkingen kunnen worden geplaatst op de overlegpagina.
  zie wp:rm
  zie wp:rvm
  dit is de tekst die moderatoren gevraagd wordt te onderschrijven.
  versie van 26 december 2015 (datum laatste inhoudelijke wijziging).
  zie ook de regelingen rond moderatoren.
 • bevoegdheid en voorbeeldfunctie van de moderator
 • het gebruiken van moderatorknoppen
 • overzicht van moderatoren
 • bureaucraatschap

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Groene vink Dit is een pagina waarvan de inhoud 'vast' ligt. Inhoudelijke wijzigingen aan deze pagina mogen alleen met instemming van de Wikipedia-gemeenschap gebeuren. Opmerkingen kunnen worden geplaatst op de overlegpagina.
Zie WP:RM
Zie WP:RVM
Dit is de tekst die moderatoren gevraagd wordt te onderschrijven.
Versie van 26 december 2015 (datum laatste inhoudelijke wijziging).
Zie ook de regelingen rond moderatoren.