Wikipedia:Toch een paar regels

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Blauwe vinkDeze pagina beschrijft een richtlijn op de Nederlandstalige Wikipedia. De tekst is algemeen aanvaard onder gebruikers en het is de bedoeling dat iedereen zich eraan houdt. Echter, de inhoud ligt niet vast en bij het hanteren van de richtlijn moet het gezonde verstand worden gebruikt. Ook is er af en toe een uitzondering mogelijk. Als je deze pagina wilt bewerken, zorg er dan voor dat je wijziging consensus geniet, of bespreek het eerst op de overlegpagina.
Zie WP:TEPR

Omdat Wikipedia een wiki is, zijn er geen eind- en hoofdredacteuren. We moeten erop vertrouwen dat we met elkaar goede gewoonten ontwikkelen en af en toe iemand een duwtje in de goede richting geven. Het onderstaande geeft een overzicht van een aantal regels die al handig of bruikbaar gebleken zijn. Uw opmerkingen, afwijzing of instemming met bepaalde regels, kunt u kwijt op de overlegpagina. Worden het uitgebreide discussies, dan kunnen we er altijd nog een aparte pagina voor aanmaken.

Op Wikipedia geregistreerde gebruikers en moderatoren stellen primair, bij al hun handelingen en uitingen op Wikipedia in de hoedanigheid van gebruiker of moderator, steeds het belang van Wikipedia als encyclopedie en als gemeenschap, binnen en in samenhang met het grotere geheel van de diverse Wikimediaprojecten, naar eigen inzicht, eer en geweten voorop, en dragen zelf de verantwoording voor alle consequenties van het eigen handelen die de gemeenschap daaraan verbindt.