Wikipedia:Transliteratie- en transcriptiegids

 • overzicht beheerpagina's
  pagina's met betrekking tot wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen
  • vijf zuilen
  • wat wikipedia niet is
  • toch een paar regels
  • conventies
  • neutraal standpunt
  • geen origineel onderzoek
  • verifieerbaarheid
  • omtrent levende personen
  • spellinggids
   • het benoemen van een pagina
   • taalunie
   • nederlandstalige titels
   • belgisch-nederlands
   • nederlands-nederlands
   • transliteratie- en transcriptiegids
   • buitenlandse geografische namen
  • alfabetiseren
  • bronvermelding
   • referenties en voetnoten
  • wanneer extern linken
  • wetgeving:
   • auteursrechten
   • beleid voor gebruik van media
   • privacybeleid
  • wikiquette
   • ga uit van goede wil
   • geen persoonlijke aanvallen
   • koel blijven
   • conflictafhandeling
   • wat je niet moet doen
  • richtlijnen voor moderatoren
  • kwaliteitsverbetering
   • vermijd holle frasen

  zie ook artikelen bewerken
  zie ook regels en richtlijnen

  zie wp:ttg

  het doel van transliteratie is om de uitspraak van een niet-nederlandstalig woord in voor nederlands gangbare schrifttekens weer te geven. de transliteratie van een (vreemd) woord is voor iedere taal anders. een transliteratie in de engelse taal van een nederlands woord, is anders dan de transliteratie van een engels woord in het nederlands, omdat de klanken van het engels verschillen van het nederlands.

  het weergeven in een nederlandse tekst van woorden uit andere talen is niet altijd even eenvoudig. indien in de taal een variant van het latijnse alfabet wordt gebruikt, is er de keuze of men eventuele diakritische tekens gebruikt of achterwege laat. indien de taal een totaal ander alfabet of schrift gebruikt, zoals bij het arabisch, russisch, thai en hebreeuws, zijn er vaak verschillende manieren van transliteratie en transcriptie mogelijk. in dit document wordt zowel transcriptie als transliteratie behandeld.

 • algemene richtlijnen en kanttekeningen
 • richtlijnen en kanttekeningen per taal
 • externe hulpmiddelen

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Zie WP:TTG

Het doel van transliteratie is om de uitspraak van een niet-Nederlandstalig woord in voor Nederlands gangbare schrifttekens weer te geven. De transliteratie van een (vreemd) woord is voor iedere taal anders. Een transliteratie in de Engelse taal van een Nederlands woord, is anders dan de transliteratie van een Engels woord in het Nederlands, omdat de klanken van het Engels verschillen van het Nederlands.

Het weergeven in een Nederlandse tekst van woorden uit andere talen is niet altijd even eenvoudig. Indien in de taal een variant van het Latijnse alfabet wordt gebruikt, is er de keuze of men eventuele diakritische tekens gebruikt of achterwege laat. Indien de taal een totaal ander alfabet of schrift gebruikt, zoals bij het Arabisch, Russisch, Thai en Hebreeuws, zijn er vaak verschillende manieren van transliteratie en transcriptie mogelijk. In dit document wordt zowel transcriptie als transliteratie behandeld.