Wikipedia:Verifieerbaarheid

 • voorstel
  de onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de nederlandstalige wikipedia.
  raadpleeg de overlegpagina voor discussie over dit voorstel.
  overzicht beheerpagina's
  pagina's met betrekking tot wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen
  • vijf zuilen
  • wat wikipedia niet is
  • toch een paar regels
  • conventies
  • neutraal standpunt
  • geen origineel onderzoek
  • verifieerbaarheid
  • omtrent levende personen
  • spellinggids
   • het benoemen van een pagina
   • taalunie
   • nederlandstalige titels
   • belgisch-nederlands
   • nederlands-nederlands
   • transliteratie- en transcriptiegids
   • buitenlandse geografische namen
  • alfabetiseren
  • bronvermelding
   • referenties en voetnoten
  • wanneer extern linken
  • wetgeving:
   • auteursrechten
   • beleid voor gebruik van media
   • privacybeleid
  • wikiquette
   • ga uit van goede wil
   • geen persoonlijke aanvallen
   • koel blijven
   • conflictafhandeling
   • wat je niet moet doen
  • richtlijnen voor moderatoren
  • kwaliteitsverbetering
   • vermijd holle frasen

  zie ook artikelen bewerken
  zie ook regels en richtlijnen

  zie wp:v
  zie wp:ver

  met verifieerbaarheid ('ver') wordt bedoeld dat alle inhoud op wikipedia nagekeken kan worden in een betrouwbare publicatie. dit kan de bron zijn waar de informatie aan ontleend is, maar ook andere literatuur. iets mag niet worden opgenomen alleen omdat het 'waar' is. eigen meningen en/of speculaties zijn niet toegestaan. als in betrouwbare publicaties diverse opvattingen over een onderwerp te vinden zijn, dient het artikel deze diverse opvattingen weer te geven, waarbij elke opvatting ruimte krijgt naar gelang het relatieve belang dat in de literatuur aan deze opvatting toegekend wordt, iets dat ook verifieerbaar hoort te zijn.

  de pagina's 'verifieerbaarheid' ('ver'), 'neutraal standpunt' ('npov') en 'geen origineel onderzoek' ('goo') beschrijven de kernprincipes waaraan de inhoud van wikipedia moet voldoen. ze vullen elkaar aan en kunnen niet afzonderlijk worden geïnterpreteerd. gebruikers doen er goed aan zich met deze pagina's vertrouwd te maken. de daarin behandelde principes kunnen nooit opzij geschoven worden, zelfs niet bij consensus.

 • onderbouwen
 • achtergrond
 • wat te doen bij twijfel?
 • levende personen
 • verdere informatie

Voorstel
De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia.
Raadpleeg de overlegpagina voor discussie over dit voorstel.
Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Zie WP:V
Zie WP:VER

Met verifieerbaarheid ('VER') wordt bedoeld dat alle inhoud op Wikipedia nagekeken kan worden in een betrouwbare publicatie. Dit kan de bron zijn waar de informatie aan ontleend is, maar ook andere literatuur. Iets mag niet worden opgenomen alleen omdat het 'waar' is. Eigen meningen en/of speculaties zijn niet toegestaan. Als in betrouwbare publicaties diverse opvattingen over een onderwerp te vinden zijn, dient het artikel deze diverse opvattingen weer te geven, waarbij elke opvatting ruimte krijgt naar gelang het relatieve belang dat in de literatuur aan deze opvatting toegekend wordt, iets dat ook verifieerbaar hoort te zijn.

De pagina's 'verifieerbaarheid' ('VER'), 'neutraal standpunt' ('NPOV') en 'geen origineel onderzoek' ('GOO') beschrijven de kernprincipes waaraan de inhoud van Wikipedia moet voldoen. Ze vullen elkaar aan en kunnen niet afzonderlijk worden geïnterpreteerd. Gebruikers doen er goed aan zich met deze pagina's vertrouwd te maken. De daarin behandelde principes kunnen nooit opzij geschoven worden, zelfs niet bij consensus.