Wikipedia:Wees duidelijk en concreet

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Zie WP:VHF
Zie WP:WEASEL
Zie WP:AWW
Voorstel
De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen op de Nederlandstalige Wikipedia.
Raadpleeg de overlegpagina voor discussie over dit voorstel.
NotendopDeze pagina in een notendop: Wees duidelijk en concreet. Vermijd formuleringen als "sommige mensen zeggen".
Vermijd in een tekst formuleringen die niet concreet uitgewerkt of bewezen worden. Voorbeelden hiervan zijn:
Voorbeelden van vaagheden
Artsenwaarschuwen ervoordat ...
Criticibewerendat ...
Deskundigenzijn van meningdat ...
Onderzoekheeft aangetoonddat ...
Wetenschappershebben ontdektdat ...
Erwordt vaak op gewezendat ...
Hetwordt door velen gezienals ...
Erwordt veronderstelddat ...
Hetgeldt algemeenals ...
Hetis algemeen bekenddat ...
Menneemt aandat ...
Sommigenzijn van meningdat ...

Zo'n formulering is een wazige bewering die meestal meerdere interpretaties toelaat. In het Engels worden zulke bewoordingen weasel words (letterlijk: wezelwoorden) genoemd.

Weasel words NL.svg