Arts | arts in belgië

Arts in België

Titel

De titel 'arts', vroeger 'doctor in de genees-, heel- en verloskunde', is voorbehouden voor iemand die de geneeskunde mag uitoefenen. In België is deze voorbehouden aan houders van het diploma: 'Master in de Geneeskunde' (voorheen 'doctor in de genees-, heel- en verloskunde'), die daarbij zijn erkend bij de Orde van geneesheren. De functieaanduiding 'geneesheer' is in 2012 verwijderd uit Belgische wetboeken als enige toelaatbare functieaanduiding. In België en Nederland is de voorkeursvorm inmiddels 'arts'.

Men kan twee soorten artsen onderscheiden:

  • huisartsen
  • geneesheer-specialist (doorgaans afgekort tot 'specialist')

Opleiding

De opleiding tot Master in de geneeskunde loopt via "Bachelor in geneeskunde". Om aan deze opleiding te mogen beginnen in Vlaanderen moet men slagen voor een toelatingsexamen.

In België zijn er vier hoofdstromen na de basisopleiding tot arts:

  • opleiding huisartsgeneeskunde
  • sociale geneeskunde, waarbinnen onder meer de afstudeerrichtingen jeugdgezondheid (de vroegere "schoolarts"), arbeidsgeneeskunde en gerechtelijke geneeskunde.
  • klinische specialisatie (opleiding tot geneesheer-specialist)
  • wetenschappelijk onderzoeker