Bloeddruk | bloeddrukwaarden

Bloeddrukwaarden

Voor volwassenen:

  • Minder dan RR 90/60 mm Hg: lage bloeddruk / hypotensie
  • Rond de RR 120/80 mm Hg: optimale bloeddruk
  • Minder dan RR 140/90 mm Hg: normale bloeddruk
  • Meer dan RR 160/90 mm Hg: hoge bloeddruk / hypertensie

Voor kinderen:

  • Rond de RR 80/45 mm Hg: normale bloeddruk

De grenswaarden stijgen met toename van de leeftijd, voornamelijk de bovendruk.

Bij mensen met kwalen die een nadelige invloed op de bloedvaten kunnen hebben, zoals diabetes mellitus, wordt meestal een lagere bovendruk (RR 135 mmHg) als maximum voor een normale bloeddruk aangehouden.