Desoxyribonucleïnezuur | naamgeving
English: DNA

Naamgeving

De afkorting DNA is afkomstig van het Engelse deoxyribonucleic acid, in het Engels zonder s. Dit wordt in het Nederlands vertaald met desoxyribonucleïnezuur. In oudere Nederlandstalige literatuur wordt dit soms als DNZ afgekort. DNA is, zoals de naam al zegt, een nucleïnezuur. Nucleïnezuren zijn ketens van nucleotiden, elk bestaande uit een fosfaatgroep, een ribosegroep en een pyrimidine- of purine-base. Hoewel iedere nucleotide een basische groep bevat, is de bijdrage van de zure fosfaatgroepen groter, zodat DNA toch een zuur genoemd kan worden. Het voorvoegsel 'desoxy-' vertelt dat, in vergelijking met RNA, de ribosegroepen van DNA een zuurstofatoom missen (om precies te zijn, op de zogenaamde 2'-positie van de ribosegroep).