Huisarts | opleiding

Opleiding

België

Een Belgische huisarts heeft na de middelbare school eerst 7 jaar een universitaire basisopleiding geneeskunde gedaan (3 bachelorjaren en 4 masterjaren). In het 7de jaar kiest hij/zij voor de afstudeerrichting huisartsgeneeskunde. (Zijn collega's die gekozen hebben voor een medisch specialisme kiezen in hun zevende jaar de afstudeerrichting prespecialisatie en doen een "coassistentschap" in hun gekozen specialisatie.) Na dat jaar wordt het (basis-)artsdiploma uitgereikt. Na nog 2 jaar opleiding als haio (huisarts-in-opleiding), grotendeels bij een huisarts-praktijkopleider, eventueel gedeeltelijk ook in een ziekenhuis is men erkend huisarts en kan men een eigen praktijk opzetten, of aansluiten bij een bestaande huisartsenpraktijk. Er is een wijziging in het curriculum van de opleiding voorzien: de studenten vanaf 2012 volgen een basisopleiding geneeskunde van 6 jaar en doen nadien een driejarige master-na-masteropleiding huisartsgeneeskunde.

In Vlaanderen wordt de eigenlijke huisartsenopleiding georganiseerd door het Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding (ICHO). Deze organisatie organiseert de masteropleiding huisartsgeneeskunde voor de 4 Vlaamse Universiteiten (KULeuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel).

Een arts die in Vlaanderen de masteropleiding huisartsgeneeskunde volgt, wordt haio (huisarts-in-opleiding) genoemd. Voor 2006 sprak men van "hibo" (huisarts-in-beroepsopleiding). Zijn opleider in de huisartsenpraktijk heet de praktijkOpleider (PO) en zijn coördinator de STACO (stagemeester-coördinator). Deze stagemeester-coördinator begeleidt de haio's in hun volledige leertraject en leidt de regionale intervisiesessies van een twaalftal haio's.

Omnipracticus

Het vaak gebruikte woord omnipracticus werd vroeger in algemene zin begrepen als een synoniem voor huisarts. Nochtans betekent het een "beoefenaar van de algemene geneeskunde", hetgeen een ruimer veld bestrijkt. Een omnipracticus is niet noodzakelijk een huisarts. Hij kan ook, naast de specialisten en chirurgen, werkzaam zijn in ziekenhuizen en andere medische instellingen. Het woord wordt in die zin in België algemeen gebruikt door de Orde van geneesheren, de universitaire medische faculteiten, de overheid (ministerie van Volksgezondheid), de ziekenkassen en ziekenhuizen.

Huisartsenpraktijk in Steenwijk

Nederland

De Nederlandse opleiding tot huisarts begint met de opleiding geneeskunde, die bestaat uit een bachelorfase van 3 jaar en een masterfase van 3 jaar waarin coschappen worden gelopen. Dit zijn stages waarin de kandidaat zelf patiënten ziet. Door het afleggen van het artsexamen is de titel basisarts verkregen en kan worden begonnen met de specialisatie tot huisarts die drie jaar duurt.

In Nederland kan de opleiding tot huisarts gevolgd worden bij de universiteiten in Amsterdam (zowel VUmc als AMC), Leiden, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Nijmegen en Maastricht.

Een basisarts die in Nederland studeert voor het specialisme huisartsgeneeskunde wordt een AIOS, arts in opleiding tot specialist, genoemd. Ook de term HAIO (HuisArts In Opleiding) wordt nog vaak gebruikt maar deze term is in 2005 formeel afgeschaft. Een huisarts die een AIOS binnen zijn praktijk opleidt wordt een huisartsopleider (HAO) genoemd. Huisartsen die de AIOS begeleiden op de universiteit heten huisartsdocenten of huisartsbegeleiders (HAB's).

De huisartsenopleiding bestaat uit een eerste jaar in een huisartsenpraktijk. Het tweede jaar zijn stages bij de psychiatrie, de acute geneeskunde en de ouderenzorg. Het derde jaar is weer in een huisartsenpraktijk.