Japans | geschiedenis

Geschiedenis

Het Japans heeft vier duidelijke tijdperken gekend.

  • Oud-Japans: het Japans van voor de 8e eeuw
  • Vroeg-Japans: het Japans van de 9e tot de 11e eeuw
  • Middel-Japans: het Japans van de 12e tot de 16e eeuw
  • Modern-Japans: het Japans vanaf de 16e eeuw tot heden