Meldonium | plaatsing op de dopinglijst per 2016
English: Meldonium

Plaatsing op de dopinglijst per 2016

Eerder onderzoek gaf aan dat het geneesmiddel veelvuldig opdook in de urine van sporters.[15] Met een frequentie van 2,2% in de urinemonsters overtrof het de nummer twee op de lijst van stoffen in de urine van gecontroleerde sporters met meer dan 100%.[16] Het middel werd op 16 september 2015, ingaande 1 januari 2016, door de WADA op de dopinglijst geplaatst.

Per 13 april 2016 waren sinds het verbod 172 atleten betrapt op het gebruik van meldonium,[17] onder wie de Russische schaatser Pavel Kulizhnikov en de tennisster Maria Sjarapova.[18] Beiden werden provisioneel geschorst. President Vladimir Poetin nam alle Russische atleten die betrapt waren in bescherming. De Russische officials hadden volgens hem hun huiswerk beter moeten doen.[19]

Op 13 april kwam de WADA gedeeltelijk terug op eerder genomen besluiten. Ondanks de korte halfwaardetijd is de stof tot zeker enkele maanden na gebruik in het lichaam opspoorbaar. Atleten die betrapt waren voor 1 maart 2016 en waarbij minder dan 1 microgram Meldonium per ml bloed was aangetroffen en redelijkerwijs niet hadden kunnen weten dat ze na 31 december 2015 nog restanten in hun bloed konden hebben, kwamen in aanmerking voor kwijtschelding van een schorsing. Het uiteindelijke besluit daartoe werd overgelaten aan de lokale anti-dopingagentschappen. Een uitzondering was er voor hen die hadden toegegeven het middel te hebben gebruikt in de eerste twee maanden van het jaar 2016.[20]