Wikipedia:Richtlijnen voor moderatoren | bevoegdheid en voorbeeldfunctie van de moderator

Bevoegdheid en voorbeeldfunctie van de moderator

1rightarrow blue.svg Een moderator werd voor december 2003 op Wikipedia systeembeheerder of sysop genoemd. Deze benamingen komt men op sommige pagina's nog tegen.

Op Wikipedia is iedereen gelijkwaardig. Moderatoren hebben desondanks bevoegdheden die andere gebruikers weliswaar niet hebben, zoals het verwijderen van pagina's en het blokkeren van gebruikers (zie verderop).

De belangrijkste functie van een moderator is: er zijn voor de gebruikers. Het geheel in de gaten houden en op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen. De kernopdracht is het volgen van de recente wijzigingen en opvangen van vragen, problemen en bestrijden van vandalisme.

Een moderator kan meer dan een andere gebruiker. Alle bevoegdheid gaat uit van de gemeenschap van Wikipedia in zijn geheel. Als moderator ben je een dienaar van die gemeenschap. De gemeenschap geeft aan bepaalde gebruikers het vertrouwen om moderator te worden of te blijven.

Gedrag

Als moderator draag je meer verantwoordelijkheid en heb je een voorbeeldfunctie tegenover de andere medewerkers. Van een moderator wordt verwacht dat deze zich redelijk gedraagt, reageert op vragen van andere gebruikers en zich diplomatiek uitdrukt bij het geven van commentaar, antwoorden en waarschuwingen. In alle gevallen geldt: gebruik je gezond verstand.

Moderatoren worden ingeschreven op het e-mailsysteem waarmee naar alle moderatoren een e-mail kan worden verzonden. Het is verplicht bij je gebruikersinstellingen je e-mailadres in te vullen. Als moderator ben je goed bereikbaar.

Sommige gebruikers zullen opkijken tegen een moderator en leiding van hem of haar verwachten. Neem gerust het initiatief bij het begeleiden, wegwijs maken en adviseren van nieuwe gebruikers. Geef je adviezen, suggesties, aanbevelingen, enzovoorts voorzien van een motivatie. Bij bepaalde zaken neem je gerust het voortouw, maar sommige andere zaken leg je eerst voor aan de gemeenschap: je hebt namelijk niet de bevoegdheid om zelfstandig grote beslissingen te nemen. Geef het goede voorbeeld en volg correct de procedures (de weinige die er zijn). Zelfs als dat extra werk voor je oplevert, of wanneer je denkt dat het niet volgen ervan niemand zal hinderen.

Ga gerust in discussie, maar blijf redelijk. Soms is het tactvoller om iemand persoonlijk te benaderen via de functie "E-mail deze gebruiker".

Ga respectvol om met keuzes van andere moderatoren, ook al ben je een andere mening toegedaan. Ben je het niet eens met een beslissing van een ander, probeer het dan eens privé met elkaar te bespreken.

Onderteken je commentaren met je eigen gebruikersnaam, zonder vermelding van je moderatorfunctie. Neem deze functie ook niet op in je handtekening. Je autoriteit ontleen je aan hóe je functioneert en niet van je functie. Op je gebruikerspagina kun je vermelden dat je moderator bent - doe dat op een informatieve manier. Het vermelden van je echte naam op je gebruikerspagina wordt aanbevolen, maar is evenwel niet verplicht.

Vertrouwelijk

Informatie waar je enkel door je functie als moderator toegang toe hebt, dien je zorgvuldig te behandelen en niet verder te verspreiden.

Voor moderatoren is vereist dat zij een wachtwoord met minimaal 10 karakters kiezen; aangeraden wordt om ook de 2FA (Two-factor authentication) in te schakelen. Kies als moderator dus een lastig te achterhalen wachtwoord: het beste is een combinatie van willekeurige cijfers en letters, met hoofdletters en leestekens. Bijvoorbeeld iets als 'Jef45,2.5D40dz' of 'dHe,8l.Ta5xZ'. Overigens hebben moderatoren geen toegang tot wachtwoorden van anderen.

Gebruik je je moderatoraccount op een publieke computer? Vergeet dan niet na afloop uit te loggen.