Wikipedia:Toch een paar regels | gulden regels

Gulden regels

  • Schrijf vanuit een neutraal standpunt.
  • Maak uw eigen werk. Pleeg geen plagiaat. Het gebruik van kopieën van andere pagina's zonder toestemming brengt Wikipedia in juridische problemen.
  • Schrijf encyclopedisch. Een artikel moet als zelfstandig stukje gelezen kunnen worden. We maken een encyclopedie, geen woordenboek, link-lijst of weblog. Gebruik daarom géén reclame, propaganda, schuttingtaal of informele taal.
  • Schrijf in het Nederlands. Er zijn Wikipedia's in veel andere talen en dialecten. Zie de anderstalige Wikipedia's op meta.
  • Negeer alle regels. Als regels u nerveus maken en u het plezier ontnemen, negeer ze dan maar, gebruik uw gezonde verstand en voel je vrij en ga je gang. Aanvaard dan echter wel dat er misschien discussie of protest komt. Accepteer altijd dat uw pagina's door anderen aangepast of zelfs verwijderd worden als ze niet aan de echte regels voldoen.