Zesde ziekte | humaan herpesvirus type 6 (hhv-6)
English: Roseola

Humaan herpesvirus type 6 (HHV-6)

De ziekte wordt veroorzaakt door het humaan herpesvirus type 6, een virus dat verwant is aan de verwekker van de koortslip en van genitale herpes. Er bestaan 2 varianten van dit virus. Het HHV-6A virus veroorzaakt zelden de zesde ziekte bij kinderen, infecties komen voor op latere leeftijd bij immunogecompromitteerde patiƫnten. Het HHV-6B virus is de typische verwekker van roseola bij het kind. In tegenstelling tot andere herpes-virussen geeft het HHV-6 geen terugkerende problematiek hoewel het virus latent aanwezig blijft in het lichaam. De incubatietijd is 10 tot 15 dagen. De ziekte is besmettelijk tot het moment dat de uitslag is verdwenen (over de periode van besmettelijkheid bestaat discussie, huisartsen geven ook aan dat na uitbraak (verschijnen van de rode vlekken) de ziekte niet meer besmettelijk is).